Medlemsskap

Observera! Inga nya medlemmar tas emot då en ny och gemensam kamratförening har bildats! Gå in på www.livgardetskamratforening.se

Från ceremonin för Bäste Kamrat 2009

Ditt namn

Din e-post

Gatuadress

Postnummer och postadress

Födelseår, månad och dag.

Min anknytning till regementet