Här kommer aktuell information fortlöpande att tillföras

Förslag till den nya föreningens stadgar - klicka här!

Förslag till den nya kamratföreningens märke - klicka här!

 

                     Föreningens interrimsstyrelse och valberedningens förslag

                     till val av styrelse vid årsmötet 2018.

                      Ordförande:                                   Leif Ölmeborg

                      Vice ordförande:                            Håkan Adén

                      Sekreterare:                                  Göran Forsell

                      Vice sekreterare:                           Urban Forsberg

                      Skattmästare:                               Olle Strid

                      Rekryteringsansvarig:                    Jonas Landqvist

                      Materielförvaltare:                          Stefan Appehl

                      Informations o webbansvarig:          Jan Pallinder

                      Klubbmästare:                              Anders Ahlner

                      Ledamot:                                      Michael Moorgrove