Salut för våra jubilarer utförd av Svea Livgardes Musketerarkår.

Foto: Kenneth Sandberg