Vårbrev från ordföranden.

Ärade Sveagardister!

Då är vi på väg mot sommaren. Det som närmast står för dörren är föreningens årsmöte 2017. Mötet är extra viktigt då det är tillfälle för första nedläggningsbeslut av föreningen inför bildandet av den nya gemensamma kamratföreningen på Livgardet.

Styrelserna för vår förening, Livgardets dragoners kamrat- och veteranförening och Livgardets officerares veteranförening har tillsammans arbetat för att nå målbilden en gemensam förening på Livgardet. Det är nu 17 år sedan Svea Livgarde och Livgardets dragoner lades ner. De flesta av de som idag tjänstgör på regementet har aldrig tjänstgjort vid de nedlagda förbanden och känner därför ingen naturlig samhörighet med de nuvarande kamratföreningarna.Vi har gemensamt kommit till den slutsatsen att det nu är tillfälle att rätta till detta.

Tidplanen ser ut så att vi tar det första beslutet om nedläggning vid årets årsmöte och det slutgiltiga beslutet vid 2018 års årsmöte. Den nya föreningens interimsstyrelse som ska börja arbeta före årsskiftet i år, utses av en valberedning om två personer från vardera nuvarande förening som väljs vid årets årsmöte. Interimsstyrelsens uppgift är att bilda den nya kamratföreningen, Livgardets kamratförening, som ska presenteras vid regementets födelsedag den 14 januari 2018. Vid de tre nuvarande kamratföreningarnas årsmöte 2018 tas det sista beslutet om nedläggning. Direkt efter dessa möten, som genomförs i närheten av varandra och samtidigt, genomförs det första årsmötet för den nya föreningen då styrelse väljs, stadgar fastställs m.m.

Från den 14 januari 2018 kan gamla och nya medlemmar ansluta till den nya föreningen. Utkast till stadgar m.m. finns under fliken "Ny förening" till vänster på sidan. De gamla föreningarna kommer inte att ta upp någon medlemsavgift för 2018.

Jag önskar Er alla en riktigt skön sommar!

POSSUNT NEC POSSE VIDENTUR

Leif Ölmeborg

Ordförande