Vinterbrev från ordföranden.

Ärade Sveagardister!

Vintern har ännu inte tagit sitt grepp om Livgardet trots att julen är passerad.

Chefsbytet är genomfört och överste Laura Swaan-Wrede har tagit befälet. Christer Tistam är numera chef för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

MR M har fått en egen chef och den förste att ikläda sig den rollen är överste Thomas Karlsson.

Upprättandet av den för regementet gemensamma kamratföreningen - Livgardets kamratförening pågår. Föreningen är registrerad hos Skatteverket och har erhållit sitt organisationsnummer. Interrimsstyrelsen arbetar vidare med allt som behövs för att föreningen ska kunna ta emot de första medlemmarna efter nyår. Så snart allt är klart kommer samtliga nuvarande medlemmar tillsändas information om hur anmälan till den nya föreningen ska gå till. Det innebär att Sveagardesföreningen planeras för nedläggning vid årsmötet den 19 april 2018 då även den nya föreningens styrelse ska väljas och stadgar fastställas.

Utkast till stadgar m.m. finns under fliken "Ny förening" till vänster på sidan där också valberedningens förslag till styrelse finns att läsa. De gamla föreningarna kommer inte att ta upp någon medlemsavgift för 2018.

Jag önskar Er alla ett riktigt gott 2018!

POSSUNT NEC POSSE VIDENTUR

Leif Ölmeborg

Ordförande