Bäste kamrat 2016
av Leif Ölmeborg

Livkomp

Bäste kamrater 2016 premierade.

(Prisutdelningen vid 12.bat kommer att ske vid grundutbildningskompaniets utryckning våren 2017).

Vid Livbat julavslutning utdelades priserna till respektive plutons bäste kamrat vid Livkomp och 10. stabs-/understödskomp bestående av ett diplom och en tennfigur i form av skyldrande grenadjärsoldat. Föreningen gratulerar:

Livkomp 1.plut Niclas Carlsson

Livkomp 2.plut Omar Laallam                        

Livkomp 3.plut Marcus Ekenberg

10:e Stab-/understödskomp Örjan Grundström