Bäste kamrat 2017
av Leif Ölmeborg

Livkomp

Bäste kamrater 2017 premierade.

Den 14 juni delade föreningen ut priset till de soldater som gjorde sin värnplikt vid 12. bat 121. komp.

Från vänster major Andreas Lunde, stf batch 12. bat och ledamot i Sveagardesföreningens styrelse, Patrik Johansson, Arvid Samuelberg, Max Danielsson, Rasmus Kile och Emil Karlsson. Längst till höger överstelöjtnant Jonas Fröberg, vice ordförande i Sveagardesföreningen.

Tisdagen den 14 dec var det infanteriafton vid Livbataljon som genomfördes med en gemensam middag i matsalen på kavallerikasern och efterföljande samkväm på soldaternas egna mäss.

Under middagen utdelades priset för bäste kamrat till följande soldater.

Livkompaniet
1.Pluton Jacob Almskog
2.Pluton Joakim Widell
3.Pluton Marcus Ekenberg

10.Stab och understödskompaniet

Stab och tross pluton Anton Nyström