Kommande verksamhet

- Rulla sidan nedåt för att se samtlig kommande verksamhet

      

Sveagardesföreningen

Inbjuder till

Livgardets 497-årsjubileum

Måndagen den 15 januari 2018

Program:

kl 0840          Samling vid Granhammar herrgård för ceremoni, (lista för inpassering finns i

                     kasernvakten).

kl 0915          Fika på mässen (föreningen bjuder).

Därefter        Möjlighet att besöka traditionsrummet.

Kl 1030          Chefen för Livgardet, (Gustaf Adolfs-rummet i kanslihuset).

Därefter        Lunch i personalmatsalen på egen bekostnad för de som så önskar

Välkomna!

Leif Ölmeborg

Anmälan om deltagande med personnummer och namn senast den 8 januari till leif.olmeborg@telia.com eller 072-502 28 30